Професор д.т.н. Тодор Стоилов

Дата на раждане: 19 Октомври 1950
Място на раждане: Оряхово, България
Професионални интереси: Компютърни и комуникационни системи, многочислени йерархични системи, оптимизация, работа със системи в реално време.
Академично образование:
1973: Електроинженер (Автоматика), ВМЕИ (Технически университет) – София, България
Научни степени и звания:
2000: Ст.н.с. І ст. – Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН
1998: Доктор на техническите науки – Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН
1989: Ст.н.с. ІІ ст. – Българска Академия на Науките
Д-р: Българска Академия на Науките, София, България, 1979.
Професионален стаж:
2010 – до сега: Професор, ръководител секция в Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН
2000 – 2010: Ст.н.с. І ст., ръководител секция в Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН
1994 – 2000: Ст.н.с. ІІ ст., ръководител секция в Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН
1990 – 1994: Ст.н.с. ІІ ст., Заместник директор в ЦЛБА-БАН
1982 – 1990: Ръководител секция, ЦЛСУ-БАН
1980 – 1982: Инженер, отдел по информация и комуникации в министерство на Телекомуникациите, България
Членство в професионални организации:

  • Зам. Председател на техническия комитет на IFAC по транспортни системи
  • Член на съюза по автоматика и информатика – София, България
  • Член на българския комитет на IFAC (International Federation of Automatic Control)

Езици: Английски, Френски, Руски
Контакти: 1113 София, България, ул. акад. Г.Бончев, бл.2
Телефон: (+359) 2 979 27 74
Email: todor@hsi.iccs.bas.bg

Към публикации