Гл. асистент д-р Станислав Димитров

Дата на раждане: 14 Октомври 1985
Място на раждане: Добрич, България
Професионални интереси: Информационни технологии, програмиране, оптимизация и моделиране.
Академично образование:
Доктор –
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН, 2017.
Магистър инженер – Информационни технологии, ХТМУ – София,България, 2010.
Бакалавър инженер -Автоматика и информационни технологии, ХТМУ – София,България, 2008.
2011 – 2017: Докторант в Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН
01.10.2019: до сега: Главен асистент в Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН
2010 – 2019: Програмист в Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН
2009 – 2010: Програмист в Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН
Други дейности и активи: Член на съюза по автоматика и информатика – София, България
Езици: Английски
Контакти: 1113 София, България, ул. акад. Г.Бончев, бл.2
Телефон: (+359) 2 979 27 74
Email: sdimitrov@hsi.iccs.bas.bg

Към публикации