Д-р. Йорданка Бонева

Дата на раждане: 25.02.1986
Място на раждане: София, България
Професионални интереси: Уеб технологии, уеб дизайн, ползваемост.
Академично образование:
Магистър: Информационни технологии в медийния бизнес, УНИБИТ – София
Бакалавър инженер: Компютърни системи и технологии, Технически Университет – София
2017 – до сега: Докторант в Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН
02.2013 – до сега: Програмист в Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН
2010 – 2012: Специалист заявки лизинг и финансиране в Сайтел България ЕООД
Езици: английски, немски
Контакти: 1113 София, България, ул. акад. Г.Бончев, бл.2
Телефон: (+359) 2 979 27 74

Към публикации