д-р Елена Паунова – Хубенова

Дата на раждане: 11 Май 1983
Място на раждане: Търговище, България
Професионални интереси: Информационни технологии, сериозни игри, електронно обучение програмиране.
Академично образование:
Доктор – Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН, 2013.
Магистър инженер – Полупроводникови материали и технологии, ХТМУ – София, България, 2008.
Бакалавър инженер – Електроника, Технически Университет – София, България, 2006.
09.2010 – до сега: Програмист в Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН.
03.2010 – 09.2010: Програмист в Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН.
Други дейности и активи: Член на съюза по автоматика и информатика – София, България.
Езици: Английски
Контакти: 1113 София, България, ул. акад. Г.Бончев, бл.2
Телефон: (+359) 2 979 27 74
Email: eli_np@hsi.iccs.bas.bg

Към публикации